ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด
นักวิจัย : ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ , ไพโรจน์ จันธาน , วรนุช ศรีเจษฎารักข์
คำค้น : มันสำปะหลังพันธุ์ต่าง , แป้งมันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9869
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ , ไพโรจน์ จันธาน , วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . (). การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ , ไพโรจน์ จันธาน , วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . . "การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ , ไพโรจน์ จันธาน , วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . "การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ , ไพโรจน์ จันธาน , วรนุช ศรีเจษฎารักข์ . การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .