ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ
คำค้น : แนวคิด , พัฒนาการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9868
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ . (2539). แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ . 2539. "แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ . "แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ . แนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.