ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2
นักวิจัย : อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , อภิพรรณ พุกภักดี , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , บุหลัน พิทักษ์ผล , ดวงภัทร เจริญทรัพย์ , ธีระ สูตะบุตร
คำค้น : ทศวรรษหน้า , ทางเทคโนโลยี , พัฒนาการเกษตรแห่งชาติ , แม่บทเรื่อง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9682
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , อภิพรรณ พุกภักดี , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , บุหลัน พิทักษ์ผล , ดวงภัทร เจริญทรัพย์ , ธีระ สูตะบุตร . (2539). โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , อภิพรรณ พุกภักดี , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , บุหลัน พิทักษ์ผล , ดวงภัทร เจริญทรัพย์ , ธีระ สูตะบุตร . 2539. "โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , อภิพรรณ พุกภักดี , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , บุหลัน พิทักษ์ผล , ดวงภัทร เจริญทรัพย์ , ธีระ สูตะบุตร . "โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ , อภิพรรณ พุกภักดี , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , บุหลัน พิทักษ์ผล , ดวงภัทร เจริญทรัพย์ , ธีระ สูตะบุตร . โครงการแม่บทเรื่อง ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.