ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : สุนันทา สุวรรโณดม , สมถวิล จริตควร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
คำค้น : เลี้ยงหอยนางรมแบบ , ประมงพื้นบ้าน , จังหวัดชลบุรี , ชาวประมง , ครบวงจรชีวิต , การยอมรับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9576
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนันทา สุวรรโณดม , สมถวิล จริตควร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . (2536). การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุนันทา สุวรรโณดม , สมถวิล จริตควร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . 2536. "การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุนันทา สุวรรโณดม , สมถวิล จริตควร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . "การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
สุนันทา สุวรรโณดม , สมถวิล จริตควร , ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ . การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2536.