ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน
นักวิจัย : สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , เจริญ นิติธรรมยง , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
คำค้น : เปรียบเทียบ , ไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , เจริญ นิติธรรมยง , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . (2538). เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , เจริญ นิติธรรมยง , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . 2538. "เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , เจริญ นิติธรรมยง , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . "เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ , เจริญ นิติธรรมยง , สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.