ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาดในการเพาะเห็ด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาดในการเพาะเห็ด
นักวิจัย : อรุณี จันทรสนิท
คำค้น : เพาะเห็ด , เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9369
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรุณี จันทรสนิท . (). การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาดในการเพาะเห็ด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณี จันทรสนิท . . "การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาดในการเพาะเห็ด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณี จันทรสนิท . "การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาดในการเพาะเห็ด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อรุณี จันทรสนิท . การใช้เมล็ดข้าวฟ่างไม้กวาดในการเพาะเห็ด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .