ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
นักวิจัย : สุเมธ วัชระชัยสุรพล , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , เกรียงศักดิ์ สายธนู
คำค้น : แอร์โรโมนาส , แบคทีเรีย , สิ่งแวดล้อม , เสตรน , อนุกรมวิธาน , ประเทศไทย , จีนัส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเมธ วัชระชัยสุรพล , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , เกรียงศักดิ์ สายธนู . (). การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ วัชระชัยสุรพล , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , เกรียงศักดิ์ สายธนู . . "การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ วัชระชัยสุรพล , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , เกรียงศักดิ์ สายธนู . "การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุเมธ วัชระชัยสุรพล , สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ , เกรียงศักดิ์ สายธนู . การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .