ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
คำค้น : เพิ่มอินทรีย์วัตถุ , วัชพืช , ดินนา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9256
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . (). การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . . "การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . "การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .