ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
คำค้น : มีต่อความ , เกลือที่ , ปริมาณอะลูมินั่ม , ปริมาณธาตุอะลูมินั่ม , ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . (). การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . . "การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . "การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .