ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
คำค้น : ปริมาณปูน , ดินทรายที่ , ประเทศไทย , จังหวัดขอนแก่น , ภาคตะวันออก , เฉียงเหนือ , ปลูกถั่วเหลือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . (2533). การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . 2533. "การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . "การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.