ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน
นักวิจัย : โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , สันทนา ดวงสวัสดิ์
คำค้น : แม่น้ำท่าจีน , การแพร่กระจาย , ชีววิทยาการสืบพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/9153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , สันทนา ดวงสวัสดิ์ . (2531). การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , สันทนา ดวงสวัสดิ์ . 2531. "การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , สันทนา ดวงสวัสดิ์ . "การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.
โสภณ นิยะโต , ชัยชนะ ชมเชย , บุญเลิศ เกิดโกมุติ , พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข , สันทนา ดวงสวัสดิ์ . การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2531.