ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
นักวิจัย : ปรียานันท์ แสนโภชน์
คำค้น : ลูกผสม , ถั่วเหลือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . (2533). การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . 2533. "การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . "การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.