ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชื่อวิทยาบางประการของปลา Cryzias Minutillus ในภาคกลางและภาคเหนือของไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชื่อวิทยาบางประการของปลา Cryzias Minutillus ในภาคกลางและภาคเหนือของไทย
นักวิจัย : วิเชียร มากตุ่น
คำค้น : ภาคเหนือ , ชื่อวิทยาบางประการ , ภาคกลาง , Minutillus , Cryzias
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8680
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร มากตุ่น . (). การศึกษาชื่อวิทยาบางประการของปลา Cryzias Minutillus ในภาคกลางและภาคเหนือของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร มากตุ่น . . "การศึกษาชื่อวิทยาบางประการของปลา Cryzias Minutillus ในภาคกลางและภาคเหนือของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร มากตุ่น . "การศึกษาชื่อวิทยาบางประการของปลา Cryzias Minutillus ในภาคกลางและภาคเหนือของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วิเชียร มากตุ่น . การศึกษาชื่อวิทยาบางประการของปลา Cryzias Minutillus ในภาคกลางและภาคเหนือของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .