ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น
นักวิจัย : ชุติมา หาญจวนิช , วิรัช ว่องพัฒนากุล , สุภาพ ณ นคร
คำค้น : โครงกระดูก , เปลือกอัตราการฟักออก , อาหารนกไข่ต่อความหนา , นกกระทาญี่ปุ่น , ดีดีที
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุติมา หาญจวนิช , วิรัช ว่องพัฒนากุล , สุภาพ ณ นคร . (2527). ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา หาญจวนิช , วิรัช ว่องพัฒนากุล , สุภาพ ณ นคร . 2527. "ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุติมา หาญจวนิช , วิรัช ว่องพัฒนากุล , สุภาพ ณ นคร . "ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2527. Print.
ชุติมา หาญจวนิช , วิรัช ว่องพัฒนากุล , สุภาพ ณ นคร . ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2527.