ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม
นักวิจัย : โสมทัต วงศ์สว่าง , เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ , เล็ก อัศวพลังชัย , เกรียงศักดิ์ สายธนู , เกรียงศักดิ์ พูนสุข
คำค้น : การฉีดเชื้อเข้าจมูก , โคลัย , โรคติดเชื้อ , ถุงลม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสมทัต วงศ์สว่าง , เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ , เล็ก อัศวพลังชัย , เกรียงศักดิ์ สายธนู , เกรียงศักดิ์ พูนสุข . (). การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสมทัต วงศ์สว่าง , เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ , เล็ก อัศวพลังชัย , เกรียงศักดิ์ สายธนู , เกรียงศักดิ์ พูนสุข . . "การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โสมทัต วงศ์สว่าง , เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ , เล็ก อัศวพลังชัย , เกรียงศักดิ์ สายธนู , เกรียงศักดิ์ พูนสุข . "การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
โสมทัต วงศ์สว่าง , เยาวภา เจิงกลิ่นจันทน์ , เล็ก อัศวพลังชัย , เกรียงศักดิ์ สายธนู , เกรียงศักดิ์ พูนสุข . การเกิดโรคติดเชื้อ อี โคลัย ในไก่ การทดลองโดยการฉีดเชื้อเข้าจมูก และถุงลม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .