ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
นักวิจัย : หยกแก้ว ยามาลี , วิเชียร ยงมานิตชัย , ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค , อักษร ศรีเปล่ง , จิตราภรณ์ ผุดผ่อง
คำค้น : อนาคต , สาหร่ายบาง , ความสำคัญ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
หยกแก้ว ยามาลี , วิเชียร ยงมานิตชัย , ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค , อักษร ศรีเปล่ง , จิตราภรณ์ ผุดผ่อง . (2525). ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
หยกแก้ว ยามาลี , วิเชียร ยงมานิตชัย , ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค , อักษร ศรีเปล่ง , จิตราภรณ์ ผุดผ่อง . 2525. "ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
หยกแก้ว ยามาลี , วิเชียร ยงมานิตชัย , ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค , อักษร ศรีเปล่ง , จิตราภรณ์ ผุดผ่อง . "ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2525. Print.
หยกแก้ว ยามาลี , วิเชียร ยงมานิตชัย , ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค , อักษร ศรีเปล่ง , จิตราภรณ์ ผุดผ่อง . ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2525.