ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว
นักวิจัย : มลิวัลย์ ปันยารชุน , สุรพล ตรุยานนท์
คำค้น : เชื้อรา , ที่ผลิต , ข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว , anisopliae , Metarhizium , การตรวจความรุนแรง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มลิวัลย์ ปันยารชุน , สุรพล ตรุยานนท์ . (). การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
มลิวัลย์ ปันยารชุน , สุรพล ตรุยานนท์ . . "การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
มลิวัลย์ ปันยารชุน , สุรพล ตรุยานนท์ . "การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
มลิวัลย์ ปันยารชุน , สุรพล ตรุยานนท์ . การตรวจความรุนแรงของเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่ผลิตด้วยข้าวเปลือกต่อด้วงแรดมะพร้าว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .