ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
คำค้น : ประเทศไทย , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ธาตุไนโตรเจน , ดินเกลือ , ความอุดมสมบูรณ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8210
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . (). ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . . "ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . "ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา , เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ . ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .