ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย
นักวิจัย : วิเชียร มากตุ่น , ธวัช ดอนสกุล
คำค้น : โครโมโซม , ปลาดุกอุย , ปลาดุกด้าน , ประเทศไทย , ที่พบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร มากตุ่น , ธวัช ดอนสกุล . (2531). การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร มากตุ่น , ธวัช ดอนสกุล . 2531. "การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร มากตุ่น , ธวัช ดอนสกุล . "การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.
วิเชียร มากตุ่น , ธวัช ดอนสกุล . การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2531.