ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
นักวิจัย : วารุณี เถลิงโชค , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
คำค้น : ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี เถลิงโชค , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . (). กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วารุณี เถลิงโชค , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . . "กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วารุณี เถลิงโชค , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . "กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วารุณี เถลิงโชค , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .