ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
นักวิจัย : วารุณี วารัญญานนท์ , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
คำค้น : ระหว่างการปรุงอาหาร , อาหาร , จุดสำคัญ , ความปลอดภัย , ครอบครัวชาวนาไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี วารัญญานนท์ , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . (). การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วารุณี วารัญญานนท์ , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . . "การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วารุณี วารัญญานนท์ , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . "การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วารุณี วารัญญานนท์ , พยอม อัตถวิบูลย์กุล , บุหลัน พิทักษ์ผล , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง . การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .