ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
นักวิจัย : สมยศ จรรยาวิลาส , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , บุหลัน พิทักษ์ผล
คำค้น : โรงงานนำร่อง , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8089
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมยศ จรรยาวิลาส , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . (). การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมยศ จรรยาวิลาส , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . . "การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมยศ จรรยาวิลาส , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . "การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สมยศ จรรยาวิลาส , วิภาภรณ์ ณ ถลาง , ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ , ผ่องศรี จิตตนูนท์ , ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , บุหลัน พิทักษ์ผล . การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .