ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
นักวิจัย : อุไร เผ่าสังข์ทอง , อรพิน ชัยประสพ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , ชุมสาย สีลวานิช , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , บุหลัน พิทักษ์ผล
คำค้น : หอยลายบรรจุกระป๋อง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไร เผ่าสังข์ทอง , อรพิน ชัยประสพ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , ชุมสาย สีลวานิช , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , บุหลัน พิทักษ์ผล . (2531). กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไร เผ่าสังข์ทอง , อรพิน ชัยประสพ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , ชุมสาย สีลวานิช , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , บุหลัน พิทักษ์ผล . 2531. "กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุไร เผ่าสังข์ทอง , อรพิน ชัยประสพ , เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ , ชุมสาย สีลวานิช , กาญจนารัตน์ ทวีสุข , บุหลัน พิทักษ์ผล . "กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2531. Print.