ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2)
นักวิจัย : ปรียานันท์ แสนโภชน์
คำค้น : ถั่วเหลืองชั่วที่ , รังสีแกมม่าต่อลักษณะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . (2529). อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . 2529. "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2529. Print.
ปรียานันท์ แสนโภชน์ . อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2529.