ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
นักวิจัย : วิเชียร ยงมานิตชัย , ประดิษฐ์ ครุวัณณา , จรูญ คำนวณตา , ธงชัย คัมภีร์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
คำค้น : การหมักแอลกอฮอล์ , กากน้ำตาลดิบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร ยงมานิตชัย , ประดิษฐ์ ครุวัณณา , จรูญ คำนวณตา , ธงชัย คัมภีร์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ . (). การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร ยงมานิตชัย , ประดิษฐ์ ครุวัณณา , จรูญ คำนวณตา , ธงชัย คัมภีร์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ . . "การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิเชียร ยงมานิตชัย , ประดิษฐ์ ครุวัณณา , จรูญ คำนวณตา , ธงชัย คัมภีร์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ . "การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วิเชียร ยงมานิตชัย , ประดิษฐ์ ครุวัณณา , จรูญ คำนวณตา , ธงชัย คัมภีร์ , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ . การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .