ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
นักวิจัย : สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล , พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
คำค้น : อุตสาหกรรม , อาหาร , ผลิตภัณฑ์อาหาร , ปลาเหลือ , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล , พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . (). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล , พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล , พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ , บุหลัน พิทักษ์ผล , พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .