ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก
นักวิจัย : สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , อัญชลี ณ เชียงใหม่ , วิชิต ไชยกาล , ฉลวย ชีวกิดากร , สารกิจ ถวิลประวัติ
คำค้น : แม่กระบือปลัก , เบื้องต้น , ส่วนประกอบ , ปริมาณการให้นม , น้ำนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/8030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , อัญชลี ณ เชียงใหม่ , วิชิต ไชยกาล , ฉลวย ชีวกิดากร , สารกิจ ถวิลประวัติ . (). การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , อัญชลี ณ เชียงใหม่ , วิชิต ไชยกาล , ฉลวย ชีวกิดากร , สารกิจ ถวิลประวัติ . . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , อัญชลี ณ เชียงใหม่ , วิชิต ไชยกาล , ฉลวย ชีวกิดากร , สารกิจ ถวิลประวัติ . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , อัญชลี ณ เชียงใหม่ , วิชิต ไชยกาล , ฉลวย ชีวกิดากร , สารกิจ ถวิลประวัติ . การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .