ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ
นักวิจัย : วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , อนันต์ วัฒนธัญกรรม , ประเสริฐ อนุพันธุ์ , พิสมัย ชวลิตวงษ์พร
คำค้น : กับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/7922
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , อนันต์ วัฒนธัญกรรม , ประเสริฐ อนุพันธุ์ , พิสมัย ชวลิตวงษ์พร . (2528). การศึกษาหาประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , อนันต์ วัฒนธัญกรรม , ประเสริฐ อนุพันธุ์ , พิสมัย ชวลิตวงษ์พร . 2528. "การศึกษาหาประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , อนันต์ วัฒนธัญกรรม , ประเสริฐ อนุพันธุ์ , พิสมัย ชวลิตวงษ์พร . "การศึกษาหาประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2528. Print.
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ , อนันต์ วัฒนธัญกรรม , ประเสริฐ อนุพันธุ์ , พิสมัย ชวลิตวงษ์พร . การศึกษาหาประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2528.