ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์
นักวิจัย : สุทธพรรณ ตรีรัตน์ , ฐิติมา ตันติกาญจน์ , มุกดา คูหิรัญ
คำค้น : เห็ดหอมบางสายพันธุ์ , การทำสายพันธุ์ตรวจสอบ , incompatibility , Factors
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/7838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธพรรณ ตรีรัตน์ , ฐิติมา ตันติกาญจน์ , มุกดา คูหิรัญ . (). การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธพรรณ ตรีรัตน์ , ฐิติมา ตันติกาญจน์ , มุกดา คูหิรัญ . . "การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธพรรณ ตรีรัตน์ , ฐิติมา ตันติกาญจน์ , มุกดา คูหิรัญ . "การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุทธพรรณ ตรีรัตน์ , ฐิติมา ตันติกาญจน์ , มุกดา คูหิรัญ . การทำสายพันธุ์ตรวจสอบเพื่อศึกษา incompatibility factors ของเห็ดหอมบางสายพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .