ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่
นักวิจัย : ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
คำค้น : ที่หาดใหญ่ , ลักษณะเบื้องต้น , ถั่วมะแฮะ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/7793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . (2526). การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . 2526. "การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . "การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2526. Print.
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ . การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2526.