ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5
นักวิจัย : วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน , เย็นใจ วสุวัต , พรภพ เชาวสันต์ , นันทกร บุญเกิด , จิรยุทธ ตันวีนุกูล , จิระศักดิ์ อรุณศรี
คำค้น : เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6454
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน , เย็นใจ วสุวัต , พรภพ เชาวสันต์ , นันทกร บุญเกิด , จิรยุทธ ตันวีนุกูล , จิระศักดิ์ อรุณศรี . (2525). การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน , เย็นใจ วสุวัต , พรภพ เชาวสันต์ , นันทกร บุญเกิด , จิรยุทธ ตันวีนุกูล , จิระศักดิ์ อรุณศรี . 2525. "การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน , เย็นใจ วสุวัต , พรภพ เชาวสันต์ , นันทกร บุญเกิด , จิรยุทธ ตันวีนุกูล , จิระศักดิ์ อรุณศรี . "การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2525. Print.
วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน , เย็นใจ วสุวัต , พรภพ เชาวสันต์ , นันทกร บุญเกิด , จิรยุทธ ตันวีนุกูล , จิระศักดิ์ อรุณศรี . การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2525.