ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
นักวิจัย : ประเสริฐ โศภณ , วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : ไฟโบรอิน , โครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้หนูทดลองเพศผู้สายพันธุ์ Spraque Dawley อายุ 4-8 สัปดาห์

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ โศภณ , วรี ติยะบุญชัย . (). การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ โศภณ , วรี ติยะบุญชัย . . "การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ โศภณ , วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ประเสริฐ โศภณ , วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .