ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
นักวิจัย : สุพร นุชดำรงค์ , นาถธิดา วีระปรียากูร
คำค้น : แก่นตะวัน , อาหารสุขภาพ , Jerusalem , artichoke
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณสารต่างๆ ในแก่นตะวัน

บรรณานุกรม :
สุพร นุชดำรงค์ , นาถธิดา วีระปรียากูร . (). การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพร นุชดำรงค์ , นาถธิดา วีระปรียากูร . . "การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพร นุชดำรงค์ , นาถธิดา วีระปรียากูร . "การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุพร นุชดำรงค์ , นาถธิดา วีระปรียากูร . การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ในการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .