ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ
นักวิจัย : สุธิรา เลิศตระกูล , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
คำค้น : เรียนรู้ , ฤทธิ์ , ความจำ , กากชาเขียว
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลอง 2 ชนิด คือ หนูถีบจักร พันธุ์ IRC และหนูขาว

บรรณานุกรม :
สุธิรา เลิศตระกูล , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . (). การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุธิรา เลิศตระกูล , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . . "การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุธิรา เลิศตระกูล , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . "การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุธิรา เลิศตระกูล , นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .