ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : รัตนา สนั่นเมือง , จุฑาทิพย์ นมะเหตุ
คำค้น : ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ , ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , แกลบข้าว , ซิลิกาสกัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6161
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. สกัดซิลิกาจากแกลบข้าวแล้วนำซิลิกานั้นมาใส่ในส่วนผสมของเนื้อดินปั้น และน้ำเคลือบเพื่อทำผลิตภัณฑ์ 2. ทดสอบสมบัติทางกายภาพได้แก่ การหดตัวก่อนเผาและหลังเผา 3. หาส่วนผสมของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์และน้ำเคลือบที่เหมาะสมสำหรับทำผลิตภัณฑ์สโตนแวร์

บรรณานุกรม :
รัตนา สนั่นเมือง , จุฑาทิพย์ นมะเหตุ . (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัตนา สนั่นเมือง , จุฑาทิพย์ นมะเหตุ . 2552. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัตนา สนั่นเมือง , จุฑาทิพย์ นมะเหตุ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
รัตนา สนั่นเมือง , จุฑาทิพย์ นมะเหตุ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.