ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
นักวิจัย : นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : แอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . (2552). การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . 2552. "การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.