ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
นักวิจัย : สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : ผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อ , สารสกัดพริกไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในหลอดทดลองทำการตรวจสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดขิง พริกไทย และดีปลี พริกไทย ต่อเชื้อ Streptococcus pyogenes พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อ และศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ รวมทั้งความคงตัวของตำรับ

บรรณานุกรม :
สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . 2552. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุภาพร ล้ำเลิศธน , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.