ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
นักวิจัย : เมธา รัตนากรพิทักษ์ , อุทัย วิชัย
คำค้น : เพิ่มความสามารถ , ออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย , Tetramer , Trimer , Dimer , artemisinin
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6130
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin ได้

บรรณานุกรม :
เมธา รัตนากรพิทักษ์ , อุทัย วิชัย . (2550). การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เมธา รัตนากรพิทักษ์ , อุทัย วิชัย . 2550. "การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เมธา รัตนากรพิทักษ์ , อุทัย วิชัย . "การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
เมธา รัตนากรพิทักษ์ , อุทัย วิชัย . การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.