ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม , อนันต์ อุ่นอรุณ
คำค้น : เชิงเศรษฐศาสตร์ , โปรตีนไหมเซอริซิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนไหมเซอร์ซิน

บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม , อนันต์ อุ่นอรุณ . (2551). การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม , อนันต์ อุ่นอรุณ . 2551. "การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม , อนันต์ อุ่นอรุณ . "การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ , ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม , อนันต์ อุ่นอรุณ . การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.