ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
นักวิจัย : สุรัตน์ บุญผ่อง , วิจิตร อุดอ้าย , เริงนภรณ์ โม้พวง , สัมฤทธิ์ โม้พวง
คำค้น : การกักเก็บไฮโดรเจน , ถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/6100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทางเคมีของสารตัวอย่างเพื่อผลิตเป็นถ่าน ศึกษาวิธีการลดสารปนเปื้อนในสารตัวอย่างในถ่านหรือถ่านกัมมันต์ ศึกษาวิธีการผลิตนาโนคาร์บอนและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ทดสอบการสะสมไฮโดรเจนของถ่านกัมมันต์และนาโนคาร์บอนบริสุทธิ์

บรรณานุกรม :
สุรัตน์ บุญผ่อง , วิจิตร อุดอ้าย , เริงนภรณ์ โม้พวง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . (2551). การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรัตน์ บุญผ่อง , วิจิตร อุดอ้าย , เริงนภรณ์ โม้พวง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . 2551. "การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรัตน์ บุญผ่อง , วิจิตร อุดอ้าย , เริงนภรณ์ โม้พวง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . "การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุรัตน์ บุญผ่อง , วิจิตร อุดอ้าย , เริงนภรณ์ โม้พวง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.