ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์
นักวิจัย : กรรณิการ์ สหกะโร
คำค้น : สารตัวเติมซิลิกา , เขม่าดำ , สูตรดอกยางรถยนต์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ สหกะโร . (2551). การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรณิการ์ สหกะโร . 2551. "การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรณิการ์ สหกะโร . "การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
กรรณิการ์ สหกะโร . การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.