ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง
นักวิจัย : วินิช พรมอารักษ์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
คำค้น : ปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมี , น้ำยาง , กายภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วินิช พรมอารักษ์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ . (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วินิช พรมอารักษ์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ . 2550. "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วินิช พรมอารักษ์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วินิช พรมอารักษ์ , ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำยาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.