ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ
นักวิจัย : วรินทร ชวศิริ , ไพฑูรย์ รัชตะสาคร , พัฒทรา สวัสดี , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , สันติ ทิพยางค์
คำค้น : สารสำคัญ , การประกันคุณภาพอาหารเสริม , กระชายดำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5938
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สกัดแห้งกระชายด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมแยกสารสำคัญจากกระชายดำด้วยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟี วิเคราะห์สูตรโครงสร้างของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้ด้วยเทคนิคทางสเปกโทสโกรปี และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสของบริสุทธิ์ที่แยกได้

บรรณานุกรม :
วรินทร ชวศิริ , ไพฑูรย์ รัชตะสาคร , พัฒทรา สวัสดี , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , สันติ ทิพยางค์ . (2550). สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรินทร ชวศิริ , ไพฑูรย์ รัชตะสาคร , พัฒทรา สวัสดี , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , สันติ ทิพยางค์ . 2550. "สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรินทร ชวศิริ , ไพฑูรย์ รัชตะสาคร , พัฒทรา สวัสดี , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , สันติ ทิพยางค์ . "สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วรินทร ชวศิริ , ไพฑูรย์ รัชตะสาคร , พัฒทรา สวัสดี , ปรีชา ภูวไพรศิริศาล , สันติ ทิพยางค์ . สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.