ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
นักวิจัย : กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : รูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน , สารสกัดหยาบขมิ้นชัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5780
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของไขมัน ชนิดของสารลดแรงตึงผิว และสัดส่วนของสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วม เป็นต้น ต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ เช่น สัณฐานวิทยา ขนาดอนุภาคโดยเฉลี่ย ประสิทธิภาพในการกักเก็บตัวยา

บรรณานุกรม :
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , วรี ติยะบุญชัย . (2549). การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , วรี ติยะบุญชัย . 2549. "การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.