ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง การผลิตสารสำคัญจากของเหลือในการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง การผลิตสารสำคัญจากของเหลือในการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง
นักวิจัย : อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย
คำค้น : เครื่องสำอาง , เทคโนโลยีนาโน , น้ำมันรำข้าว , ย่อยที่ , สารสำคัญ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เลือกตัวอย่างของเหลือจากการสกัดน้ำมันรำข้าวอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง มาทำการแยกสกัดสาร และเตรียมสารสำคัญให้บริสุทธิ์และหาปริมาณด้วย HPLC

บรรณานุกรม :
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . (2550). โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง การผลิตสารสำคัญจากของเหลือในการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . 2550. "โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง การผลิตสารสำคัญจากของเหลือในการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . "โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง การผลิตสารสำคัญจากของเหลือในการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อรัญญา มโนสร้อย , จีรเดช มโนสร้อย . โครงการวิจัยย่อยที่ 1 เรื่อง การผลิตสารสำคัญจากของเหลือในการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.