ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : มัลลิกา ชมนาวัง , ศรีสกุล สังข์ทองจีน , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
คำค้น : เชิงพาณิชย์ , ตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5757
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาตำรับอาหารเสริมในสัตว์ โดยเลือกใช้โพลิเมอร์และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ตำรับที่คงตัว เช่น การเตรียมตำรับในรูปของเพลเลทหรือกรานูล การเตรียมให้อยู่ในรูปของไมโครแคปซูล โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม Lactobacillus sp. เป็นเชื้อต้นแบบ

บรรณานุกรม :
มัลลิกา ชมนาวัง , ศรีสกุล สังข์ทองจีน , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . (2549). การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มัลลิกา ชมนาวัง , ศรีสกุล สังข์ทองจีน , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . 2549. "การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มัลลิกา ชมนาวัง , ศรีสกุล สังข์ทองจีน , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . "การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
มัลลิกา ชมนาวัง , ศรีสกุล สังข์ทองจีน , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล . การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.