ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาโครงสร้างผลึกเดี่ยวของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบโคออดิเนชั่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาโครงสร้างผลึกเดี่ยวของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบโคออดิเนชั่น
นักวิจัย : สายใจ ชาญเศรษฐิกุล , สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์
คำค้น : ผลึกเดี่ยว , สารประกอบอินทรีย์ , สารประกอบโคออดิเนชั่น , การหา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5702
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาโครงสร้างผลึกเดี่ยวของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบโคออดิเนชั่น

บรรณานุกรม :
สายใจ ชาญเศรษฐิกุล , สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ . (2545). การหาโครงสร้างผลึกเดี่ยวของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบโคออดิเนชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายใจ ชาญเศรษฐิกุล , สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ . 2545. "การหาโครงสร้างผลึกเดี่ยวของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบโคออดิเนชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายใจ ชาญเศรษฐิกุล , สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ . "การหาโครงสร้างผลึกเดี่ยวของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบโคออดิเนชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
สายใจ ชาญเศรษฐิกุล , สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ . การหาโครงสร้างผลึกเดี่ยวของสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบโคออดิเนชั่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.