ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมุนไพรที่สามารถลดพิษของแมลงและสัตว์ต่างๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมุนไพรที่สามารถลดพิษของแมลงและสัตว์ต่างๆ
นักวิจัย : อรุณรัตน์ ฉวีราช , ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ , สมปอง ธรรมศิริรักษ์ , ศักดา ดาดวง , ธาริณี อัครวิเชียร
คำค้น : สมุนไพรที่สามารถลดพิษ , สัตว์ต่างๆ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แมงป่องช้างรับซื้อจากชาวบ้านแถวๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำมาไว้ในห้องทดลองภาควิชาชีวเคมี ปรับอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ใช้จิ้งหรีดหรือตั๊กแตนเป็นอาหาร

บรรณานุกรม :
อรุณรัตน์ ฉวีราช , ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ , สมปอง ธรรมศิริรักษ์ , ศักดา ดาดวง , ธาริณี อัครวิเชียร . (). การศึกษาสมุนไพรที่สามารถลดพิษของแมลงและสัตว์ต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัตน์ ฉวีราช , ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ , สมปอง ธรรมศิริรักษ์ , ศักดา ดาดวง , ธาริณี อัครวิเชียร . . "การศึกษาสมุนไพรที่สามารถลดพิษของแมลงและสัตว์ต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรุณรัตน์ ฉวีราช , ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ , สมปอง ธรรมศิริรักษ์ , ศักดา ดาดวง , ธาริณี อัครวิเชียร . "การศึกษาสมุนไพรที่สามารถลดพิษของแมลงและสัตว์ต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อรุณรัตน์ ฉวีราช , ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ , สมปอง ธรรมศิริรักษ์ , ศักดา ดาดวง , ธาริณี อัครวิเชียร . การศึกษาสมุนไพรที่สามารถลดพิษของแมลงและสัตว์ต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .