ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว
นักวิจัย : จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : ลอยตัว , การตั้งตำรับ , พอลิเมอร์ , พัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว

บรรณานุกรม :
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . (2548). การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . 2548. "การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . "การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์โดยใช้ระบบลอยตัว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.