ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ โม้พวง , สุรัตน์ บุญผ่อง , เริงนภรณ์ โม้พวง
คำค้น : การตรึงสารหนู , ดินปนเปื้อน , ดินแดง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/5632
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการใช้ดินแดงเป็นสารดูดซับจากอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และดินปนเปื้อนจาก อำเภอร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาผลของ pH ความเข้มข้นของสารหนูที่มีต่อการดูดซับของดินแดงแต่ละแห่ง

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ โม้พวง , สุรัตน์ บุญผ่อง , เริงนภรณ์ โม้พวง . (2548). การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัมฤทธิ์ โม้พวง , สุรัตน์ บุญผ่อง , เริงนภรณ์ โม้พวง . 2548. "การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัมฤทธิ์ โม้พวง , สุรัตน์ บุญผ่อง , เริงนภรณ์ โม้พวง . "การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สัมฤทธิ์ โม้พวง , สุรัตน์ บุญผ่อง , เริงนภรณ์ โม้พวง . การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.